Smågruppeoplæg med temaet: Det kristne fællesskab

I temaet Det Kristne Fællesskab zoomer vi ind på de dynamikker, der er på spil i vores kristne fællesskaber. I kommer både til at tale om, hvad der er godt ved de kristne fællesskaber, og også de udfordringer, der ligger i fællesskaberne.

I dette oplæg skal vi først være sammen om en beretning, som omhandler det at være enten stolt eller at skamme sig over at tro på Jesus og høre ham til, og så skal vi ind omkring IMU’s fokus- hvad de går ud på og hvad de er til for, og hvordan i kan bruge det i jeres eget fællesskab. Det kan faktisk være, at IMU’s fokus kan give dig en større stolthed over at være IMU’er!

Øget stolthed over IMU
Serie: IMU's målsætninger

Dette oplæg handler om en af IMU’s målsætninger og er en del af serien “IMU’s mål”. I kommer til samtale om, hvordan dette mål kan blive til konkret virkelighed i netop jeres lokale fællesskab.

Tro, tvivl og svære emner
Serie: IMU's målsætninger

Dette oplæg handler om en af IMU’s målsætninger og er en del af serien “IMU’s mål”. I kommer til at samtale om, hvordan dette mål kan blive til konkret virkelighed i jeres eget liv og jeres lokale fællesskab.

Jesus i hverdagen
Serie: IMU's målsætninger

Dette oplæg handler om en af IMU’s målsætninger og er en del af serien “IMU’s mål”. Dette oplæg vil lægge op til en samtale om, hvordan I kan være med til at opnå det mål.

Forskellige mødeformer
Serie: IMU's målsætninger

Dette smågruppeoplæg omhandler en af IMU’s målsætninger, og er en del af serien ”IMU’s mål” og vil udfordre jer på, hvordan I kan hjælpe med at opnå dette mål.

Evangelisk-luthersk forkyndelse
Serie: IMU's målsætninger

Dette oplæg handler om en af IMU’s målsætninger og er en del af serien “IMU’s mål”. I kommer til at samtale om, hvordan dette mål kan blive til konkret virkelighed i netop jeres lokale fællesskab.

Bro mellem generationerne
Serie: IMU's målsætninger

Dette oplæg handler først og fremmest om kristne venskaber generelt. Dernæst kommer det ind på, hvordan man er venner med det modsatte køn, og hvordan der både kan være mange gode ting i det, men også indimellem nogle komplikationer.

Venskab

Dette oplæg handler om nadveren, og hvad Bibelen siger om den. I vil komme til at drøfte, hvorfor det er godt at holde nadver sammen, og hvordan det er med til at skabe fællesskab.

Nadver

Oplægget fokuserer på, hvordan fællesskabet kan være noget for det menneske, der oplever lidelse i livet. Ud fra et par bibelske tekster kommer I til at reflektere over, hvad I kan gøre for at se jeres lidende medmennesker.

Lidelse

Dette oplæg fokuserer på, hvorfor det er godt at have ikke-kristne venner. I kommer til at kredse om, hvad det betyder for jer og jeres tro at være venner med mennesker, der tror på noget andet end jer.

Ikke-kristne venner

Dette oplæg handler om dit eget fællesskab med Gud, hvad det betyder for dig, og hvordan vi kan holde det ved lige. Oplægget sætter fokus på vores relation til Gud ud fra billedet som brud og gom.

Gift med Gud?

Et oplæg om formaning i det kristne fællesskab. Med udgangspunkt i nytestamentlige tekster, vil I i dette oplæg se nærmere på, hvad formaning egentlig er, og hvordan den enkelte kan og skal formane.

Formaning

Dette oplæg handler om familieforhold, og hvad Bibelen siger om det. I kommer til at reflektere over jeres eget forhold til familien, og hvad det betyder for jeres Gudsforhold.

Familien

Velkommen til aftenens smågruppe! I aften skal vi dykke ned i et vigtigt og ofte overset emne: ensomhed i det kristne fællesskab. Ensomhed kan ramme os alle, uanset hvor vi er i livet, og det kan være en overvældende følelse, der fylder hele vores sind. Vi skal sammen undersøge, hvordan vi kan række ud til dem, der føler sig ensomme, både inden for og uden for vores fællesskab.

Ensomhed

Dette oplæg sætter fokus på, hvordan man kan bruge hinanden i det større fællesskab, men det handler også om, hvad et godt fællesskab egentlig er. I kommer til at se på jeres eget fællesskab og reflektere over, hvordan det står til med jeres fællesskab.

Det store fællesskab

“Hvide marker”, “miskundelig”, “Romerne”, “klyngen”, “Den lille bibel”... Som kristne har vi mange ord og begreber, som udenforstående formentligt aldrig har hørt før, og som vi nogle gange måske heller ikke selv helt forstår. Målet med dette oplæg er, at skabe opmærksomhed om de ord vi bruger, når vi snakker tro, så alle kan være med.

Det kristne sprog

Dette oplæg handler om det kristne arbejdsfællesskab. I kommer til at reflektere over jeres egen tjeneste og plads i fællesskabet. En række bibeltekster vil give gode inputs til drøftelsen.

Lad mig gi’ dig en hånd