Smågruppeoplæg med temaet: Bibelstudier

Oplæg, der ligger under temaet Bibelstudier, er oplæg, der tager en tekstnær gennemgang af bibelske tekster. Det kan enten være en gennemgang af en bog, et kapitel eller et bibelsk tema.

Dette oplæg er en del af serien “Jesus-billeder”. Alle oplæg tager fat i mindst to tekster, én fra Det Gamle Testamente og én fra Det Nye Testamente. Dette gøres for at give det mest nuancerede billede. Som overskriften antyder, handler dette oplæg om Jesus som Ordet.

Ordet
Serie: Jesusbilleder

Dette oplæg er en del af serien “Jesus-billeder”. Alle oplæg tager fat i mindst to tekster, én fra Det Gamle Testamente og én fra Det Nye Testamente. Dette gøres for at give det mest nuancerede billede. Som overskriften antyder, handler dette oplæg om Jesus som konge.

Kongen
Serie: Jesusbilleder

Dette oplæg er en del af serien “Jesus-billeder”. Alle oplæg tager fat i mindst to tekster, én fra Det Gamle Testamente og én fra Det Nye Testamente. Dette gøres for at give det mest nuancerede billede. Som overskriften antyder, handler dette oplæg om Jesus som hyrde.

Hyrden
Serie: Jesusbilleder

Dette er tiende oplæg af ti i serien “Galaterbrevet”. I bliver ledt gennem Gal 6,1-18. I dette oplæg skal I snakke om, hvordan Paulus’ råd kan hjælpe jer i jeres fællesskab. Derfor vil der her være mere fokus på dialog om spørgsmålene og knap så meget tekst.

Godt fællesskab
Serie: Galaterbrevet

Dette er niende oplæg af ti i serien “Galaterbrevet”. I bliver ledt gennem Gal 5,13-26 og kommer til at fokusere på, at “kødets lyster” ikke bare har konsekvenser for én selv. I oplægget bliver der lagt op til at dvæle ved synden for at forstå mere af det liv og den frihed, vi som kristne er kaldet til.

Kampen mellem godt og ondt
Serie: Galaterbrevet

Dette er ottende oplæg af ti i serien “Galaterbrevet”. I bliver ledt gennem Gal 5,2-12, hvor omskærelse og tro er i fokus. Omskærelse er også relevant at snakke om i dag, hvilket I i dette oplæg forhåbentligt vil opdage.

Omskærelse og tro?
Serie: Galaterbrevet

Dette er syvende oplæg af ti i serien “Galaterbrevet”. I bliver ledt gennem Gal 4,21-5,1, som på mange måder er en udfordrende bibeltekst, fordi Paulus vender op og ned på tingene. I kommer bl.a. til at drøfte emner som slægtskab, frelsesvished og frihed.

Inde eller ude?
Serie: Galaterbrevet

Dette er sjette oplæg af ti i serien “Galaterbrevet”. I bliver ledt gennem Gal 4,1-20, som bl.a. handler om, at vi som kristne er blevet købt fri af Kristus fra trældom under loven, men at der altid er en fare for at falde tilbage til den gamle tilstand.

Træl eller barn?
Serie: Galaterbrevet

Dette er femte oplæg af ti i serien “Galaterbrevet”. I bliver ledt gennem Gal 3,15-29, hvor Paulus redegør for forholdet mellem loven og løftet. Oplægget tager afsæt i 1 Mos 12,1-3, som er den GT-tekst, som ligger til grund for teksten fra Galaterbrevet.

Loven, løftet og Kristus
Serie: Galaterbrevet

Galaterne er blevet vendt væk fra sandheden og fra evangeliet. De er endt ud med en tro, hvor man skal gøre ting for at blive frelst. Derfor skriver Paulus de hårde ord til dem: “Uforstandige galatere! Hvem har forhekset jer?”

Uforstandige IMU’ere!
Serie: Galaterbrevet

Holder frygten for andres blikke eller tanker også nogen gange dig tilbage fra at følge Jesu ord? Er der i vores kristne fællesskaber opstået emner og mennesker, som vi ikke har plads til? Syndere som ikke er velkomne?

Livet iklædt Kristus
Serie: Galaterbrevet

Vi er alle som kristne kaldet til at møde mennesker (Matt 28,18-19). Nogle synes, det er spændende og kaster sig let ud i det, mens andre er mere tilbageholdende og føler sig mere udfordret af det. Uanset hvordan vi har det med at møde mennesker, så er alle kristne kaldet til at gøre det. Hertil er det vigtigt at pointere, at vi ikke er kaldet alene.

At møde andre
Serie: Galaterbrevet

Der er noget fuldstændig grundlæggende galt i Galatermenigheden, og derfor skriver Paulus et brev, hvor han ikke lægger fingre imellem i forhold til, hvordan det står til hos dem. Vi ser det allerede i den indledende hilsen (Gal 1,1-5), hvor Paulus ikke skriver så positivt, som han ellers ofte gør.

Bliv ved det sunde!
Serie: Galaterbrevet